Friday, December 29, 2006

מערת הנטיפים


( מערת הנטיפים (מערת שורק \ מערת אבשלום
טל: 029911117
מהנוף ניתן להבחין בנוף שמשתנה. הוואדי הצר שהנחל חצב נפרץ ויוצר מישור. מערת שמשון היא מיתוס ואינו מקושר לסיפור שמשון הגיבור
בשנת 1968 בפיצוץ מבוקר של מחצבת בית שמש, גילו את מערת הנטיפים שרשות הטבע והגנים דאגה לשמר. לשימור המערה יש צורך בשימור לחות וטמפרטורות קבועות, 90-100% לחות ב-20 מעלות. בסלעי המשקע הימיים מסוג גיר שעלו על פני השטח, מים חדרו ויצרו מערות. מי התהום שחלחלו בסדקי הסלע, ממוססים את הסלע ונושאים אימם מינרל קלציום. כשהמים מגיעים לחלל המערה הם מטפטפים מתקרת המערה לרצפתה. אט אט ממקום הטפטוף נוצר נטיף , בנקודה שבה הטיפות צונחות נערם זקיף. אם הנטיף והזקיף נפגשים נוצר עמוד. במקומות הבניה יוצרת קיר\מסך, ואף נוצרים יערות שנראות כאילו חוקי הפיזיקה של כוח המשיכה אינם חלים עליהם והנטיפים גדלים בכיוונים שונים ומשונים

No comments: