Thursday, December 14, 2006

בית כנסת הכת


בית הכנסת
בית הכנסת ע"ש הכט – יש לתאם את שעות התפילה בכדי לא להפריע
תרמה משפחת הכט ע"ש עמנואל סטרייסנד, אביה של ברברה סטייסנד
:דב כרמי מעצב את בית הכנסת בלא מעט סמלים יהודים
כבש – בכניסה ולא מעלות\מדרגות, כפי שהחוק קובע לבניית מזבח, לעליה בקודש
הר הבית – במקום ארון הקודש. והחלון הוא בתצורה של טריפתיך
מַה טּבוּ אהָלֶיךָ יַעֲקב מִשְׁכְּנתֶיךָ יִשְׂרָאֵל" (במדבר כד:5) – תקרה בצורת חופה או אהל, עם פתח של אוהל המשקיף על העיר העתיקה, הר הבית, ומוקד בית המקדש, משכנו של השכינה
זכר לחורבן – נרמז ע"י טשטוש הצלב בקודקוד התיקרה וחור
עיגולים ופתח אחד -ששת העיגולים מסמלים שלמות, ומעגל, יחד שבע שהוא המספר המיסטי ביותר שמחבר בין עולמינו לעולם האל
חנוכיה – מושבים מסודרים לפי קנים שמספרם כחנוכיה, שהיא מעצמה סמל למנורה
אוֹר זָרֻעַ לַצַּדִּיק וּלְיִשְׁרֵי לֵב שִׂמְחָה" (תהלים צז:11) - מעוצב בנרות התמיד על הפרוכת – אור התורה
שני ארונות קודש... שני נרות תמיד – אחד לתורה ואחד למדע

No comments: