Wednesday, December 13, 2006

האוניברסיטה העברית


האוניברסיטה העברית

ההסטוריה של האוניברסיטה
1918 – יצחק לייב גולדברג הנדיב, תורם כסף לרכישת הקרקע בהר הצופים. ומתחיל מפעל הבניה
(ב-1 לאפריל 1925 – טקס הפתיחה הרישמי ב'אמפי' תיאטרון (מעוצב עם צמד עמודים קאלסים
עד 1948 – ומלחמת השחרור, האוניברסיטה פועלת בהר הצופים
1948-1950 - הר הצופים הופך לשטח מופרז, ולמובלעל בתחום ירדן. והאוניברסיטה נמצאת במצב נדידה
ב-1950 נקנית קרקע לקמפוס בגבעת רם
ב-2 ליוני 1954 – טקס העליה עקרקע בגבעת רם, ותחילת עבודות הקמת הקמפוס
ב-27 באפריל 1958 – טקס חנוכת קמפוס האוניברסיטה בגבעת רם

גבעת רם

השם של 'גבעת רם' אינו מהמובן של המושג רם, גבוה. הוא למעשה ראשי תיבות של "רמת מפקדים", מאחר וב'שיח באדר' (ליד בנייני האומה), בתקופת מלחמת השחרור (העצמאות), היה ריכוז רב של מפקדים. הסיבה לכך היתה עקב היותו ממוקם על ציר מרכזי של פרשת דרכים
ציר הסטורי: לעיר דוד והר הבית
ציר התרבות: מוזיאונים – כנסת - משרדי הממשלה - ובית המשפט העליון
(ציר החזון: הר הרצל – יד ושם – ובית הקברות הצבאי (הגשמת החזון
מתחם נבנה בסגנון באוהאוס שבשנות ה- 20 נפוץ באירופה (בגרמניה בפרט). הסגנון האדריכולוגי מסוג באוהאוס שנפוץ בעיר ת"א, נותן לעיר הכרה במורשת העולמית, בינלאומית. הבניה בעלת קוים ישרים היא פונקציונלית, ומתחם גבעת רם נחשב ל"עיר גנים", כמעט כפרית

No comments: